Vẽ 3D Nội thất - Kiến Trúc

Dịch Vụ Vẽ 3D Nội thất - Kiến Trúc trọn gói được tính theo đơn giá m2. Không giới hạn số lượng phối cảnh. Kei cần toàn bộ hồ sơ thiết kế của bạn bao gồm : - Hồ sơ thiết kế kiến trúc, M&E, Kết cấu - Hồ sơ Thiết kế ý tưởng : sàn, trần, tường, vách - Hồ sơ nội thất vật dụng : 3D model link hoặc bản vẽ chi tiết kích thước của Furniture. - Spec vật liệu hoàn chỉnh. - 3 lần chỉnh sửa không quá 30%. Nếu quá, sẽ tính phát sinh theo tổng khối lượng.

Theo View

Dịch Vụ Vẽ 3D Nội thất - Kiến Trúc đơn lẻ được tính theo view. Mỗi không gian 1 view. Kei cần toàn bộ hồ sơ thiết kế của bạn bao gồm : - Hồ sơ thiết kế kiến trúc, M&E, Kết cấu - Hồ sơ Thiết kế ý tưởng : sàn, trần, tường, vách - Hồ sơ nội thất vật dụng : 3D model link hoặc bản vẽ chi tiết kích thước của Furniture. - Spec vật liệu hoàn chỉnh. - 3 lần chỉnh sửa không quá 30%. Nếu quá, sẽ tính phát sinh theo tổng khối lượng.

3D Thiết Kế Mặt tiền

Dịch Vụ Vẽ 3D Kiến Trúc - Thiết kế mặt tiền trọn gói được tính theo gói. Sản phẩm bao gồm : - 2 góc nhìn Thiết kế mặt tiền. - Bản khai triển kích thước mặt đứng.

Trọn Gói

Dịch Vụ Diễn họa 3D Nội thất - Kiến Trúc trọn gói được tính theo đơn giá m2. Không giới hạn số lượng phối cảnh. Kei cần toàn bộ hồ sơ thiết kế của bạn. - Hiện đại : 70.000vnđ/m2 - Cổ điển : 100.000vnđ/m2

Theo View

Dịch Vụ Diễn họa 3D Nội thất - Kiến Trúc đơn lẻ được tính theo view. Mỗi không gian 1 view. Kei cần toàn bộ hồ sơ thiết kế của bạn. - Hiện đại : 1.500.000vnđ/view - Cổ điển : 2.500.000vnđ/view - Công cộng : 5.000.000vnđ/view

3D Mặt Tiền

Dịch Vụ Vẽ 3D Kiến Trúc - Thiết kế mặt tiền trọn gói được tính theo gói. Hiện đại : 3.000.000vnđ Cổ điển : 5.0000.000vnđ Lưu ý đơn giá dành cho nhà phố dưới 5m, trên, sẽ tính theo chi tiết!